Bladeren bron

Fixed min log level using email level config option

tags/2.0.6
Teknikode 4 jaren geleden
bovenliggende
commit
7214185167
1 gewijzigde bestanden met toevoegingen van 1 en 1 verwijderingen
  1. 1
    1
      Utilities/Logging/Logger.cs

+ 1
- 1
Utilities/Logging/Logger.cs Bestand weergeven

@@ -54,7 +54,7 @@ namespace Teknik.Logging
{
// Do we want to write a log for this level? (Default to Error)
LogLevel minLogLevel = LogLevel.Error;
Enum.TryParse(config.LoggingConfig.EmailLevel, out minLogLevel);
Enum.TryParse(config.LoggingConfig.LogLevel, out minLogLevel);

try
{

Laden…
Annuleren
Opslaan