Преглед на файлове

Fixed min log level using email level config option

tags/2.0.6
Teknikode преди 4 години
родител
ревизия
7214185167
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. 1
    1
      Utilities/Logging/Logger.cs

+ 1
- 1
Utilities/Logging/Logger.cs Целия файл

@@ -54,7 +54,7 @@ namespace Teknik.Logging
{
// Do we want to write a log for this level? (Default to Error)
LogLevel minLogLevel = LogLevel.Error;
Enum.TryParse(config.LoggingConfig.EmailLevel, out minLogLevel);
Enum.TryParse(config.LoggingConfig.LogLevel, out minLogLevel);

try
{

Loading…
Отказ
Запис