Преглед на файлове

Added proper 404 response

tags/3.0.0
Teknikode преди 4 години
родител
ревизия
6a1222a667
променени са 1 файла, в които са добавени 4 реда и са изтрити 0 реда
  1. 4
    0
      Teknik/Areas/Upload/Controllers/UploadController.cs

+ 4
- 0
Teknik/Areas/Upload/Controllers/UploadController.cs Целия файл

@@ -151,6 +151,10 @@ namespace Teknik.Areas.Upload.Controllers
contentLength = uploads.ContentLength;
dateUploaded = uploads.DateUploaded;
}
else
{
return Redirect(Url.SubRouteUrl("error", "Error.Http404"));
}
}

// We don't have the key, so we need to decrypt it client side

Loading…
Отказ
Запис