Преглед на файлове

Made nav bar more responsive for mobile

tags/5.0.0
Teknikode преди 2 години
родител
ревизия
340c7fca8b
променени са 2 файла, в които са добавени 6 реда и са изтрити 4 реда
  1. 1
    1
      Teknik/Areas/User/Views/User/_LoginPartial.cshtml
  2. 5
    3
      Teknik/Content/common.css

+ 1
- 1
Teknik/Areas/User/Views/User/_LoginPartial.cshtml Целия файл

@@ -1,6 +1,6 @@
@if (Config.UserConfig.RegistrationEnabled || Config.UserConfig.LoginEnabled)
{
<div class="nav navbar-nav pull-right">
<div class="nav navbar-nav navbar-right">
@if (User.Identity.IsAuthenticated)
{
<li class="dropdown">

+ 5
- 3
Teknik/Content/common.css Целия файл

@@ -43,9 +43,11 @@ body { padding-top: 70px; }
vertical-align: middle;
}

.dropdown:hover .dropdown-menu {
display: block;
}
@media (min-width: 768px) {
.dropdown:hover .dropdown-menu {
display: block;
}
}

.dropdown-left-manual {
right: 0;

Loading…
Отказ
Запис