Преглед на файлове

Added a couple more reserved usernames

tags/2.0.3
Teknikode преди 5 години
родител
ревизия
2c2e5f9876
променени са 1 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 0 реда
  1. 2
    0
      Teknik/App_Data/reservedUsernames.txt

+ 2
- 0
Teknik/App_Data/reservedUsernames.txt Целия файл

@@ -20,6 +20,7 @@ cdn
changelog
chanserv
codereview
combot
compare
config
connect
@@ -132,6 +133,7 @@ unsubscribe
url
usenet
user
username
uucp
webmaster
widget

Loading…
Отказ
Запис