Преглед изворни кода

Fixed Paste/Upload APIs not allowing unauthed requests

tags/5.0.0
Chris Woodward пре 2 година
родитељ
комит
1c18526244

+ 1
- 0
Teknik/Areas/API/V1/Controllers/PasteAPIv1Controller.cs Прегледај датотеку

@@ -23,6 +23,7 @@ namespace Teknik.Areas.API.V1.Controllers
public PasteAPIv1Controller(ILogger<Logger> logger, Config config, TeknikEntities dbContext) : base(logger, config, dbContext) { }

[HttpPost]
[AllowAnonymous]
public IActionResult Paste(PasteAPIv1Model model)
{
try

+ 1
- 0
Teknik/Areas/API/V1/Controllers/ShortenAPIv1Controller.cs Прегледај датотеку

@@ -24,6 +24,7 @@ namespace Teknik.Areas.API.V1.Controllers
public ShortenAPIv1Controller(ILogger<Logger> logger, Config config, TeknikEntities dbContext) : base(logger, config, dbContext) { }

[HttpPost]
[AllowAnonymous]
public IActionResult Shorten(ShortenAPIv1Model model)
{
try

+ 803
- 803
Teknik/package-lock.json
Разлика између датотеке није приказан због своје велике величине
Прегледај датотеку


Loading…
Откажи
Сачувај