Преглед на файлове

Fixed Paste/Upload APIs not allowing unauthed requests

tags/5.0.0
Chris Woodward преди 2 години
родител
ревизия
1c18526244
променени са 3 файла, в които са добавени 805 реда и са изтрити 803 реда
 1. 1
  0
    Teknik/Areas/API/V1/Controllers/PasteAPIv1Controller.cs
 2. 1
  0
    Teknik/Areas/API/V1/Controllers/ShortenAPIv1Controller.cs
 3. 803
  803
    Teknik/package-lock.json

+ 1
- 0
Teknik/Areas/API/V1/Controllers/PasteAPIv1Controller.cs Целия файл

@@ -23,6 +23,7 @@ namespace Teknik.Areas.API.V1.Controllers
public PasteAPIv1Controller(ILogger<Logger> logger, Config config, TeknikEntities dbContext) : base(logger, config, dbContext) { }

[HttpPost]
[AllowAnonymous]
public IActionResult Paste(PasteAPIv1Model model)
{
try

+ 1
- 0
Teknik/Areas/API/V1/Controllers/ShortenAPIv1Controller.cs Целия файл

@@ -24,6 +24,7 @@ namespace Teknik.Areas.API.V1.Controllers
public ShortenAPIv1Controller(ILogger<Logger> logger, Config config, TeknikEntities dbContext) : base(logger, config, dbContext) { }

[HttpPost]
[AllowAnonymous]
public IActionResult Shorten(ShortenAPIv1Model model)
{
try

+ 803
- 803
Teknik/package-lock.json
Файловите разлики са ограничени, защото са твърде много
Целия файл


Loading…
Отказ
Запис