Преглед на файлове

Merge pull request #17 from Teknikode/dependabot/npm_and_yarn/IdentityServer/ini-1.3.7

Bump ini from 1.3.5 to 1.3.7 in /IdentityServer
tags/5.1.0
Teknikode преди 6 месеца
родител
ревизия
0bc7abed27
No account linked to committer's email address
променени са 1 файла, в които са добавени 3 реда и са изтрити 3 реда
  1. 3
    3
      IdentityServer/package-lock.json

+ 3
- 3
IdentityServer/package-lock.json Целия файл

@@ -7115,9 +7115,9 @@
"dev": true
},
"ini": {
"version": "1.3.5",
"resolved": "https://registry.npmjs.org/ini/-/ini-1.3.5.tgz",
"integrity": "sha512-RZY5huIKCMRWDUqZlEi72f/lmXKMvuszcMBduliQ3nnWbx9X/ZBQO7DijMEYS9EhHBb2qacRUMtC7svLwe0lcw==",
"version": "1.3.7",
"resolved": "https://registry.npmjs.org/ini/-/ini-1.3.7.tgz",
"integrity": "sha512-iKpRpXP+CrP2jyrxvg1kMUpXDyRUFDWurxbnVT1vQPx+Wz9uCYsMIqYuSBLV+PAaZG/d7kRLKRFc9oDMsH+mFQ==",
"dev": true
},
"interpret": {

Loading…
Отказ
Запис