Bladeren bron

Fixed missing reference on profile page

tags/3.0.0
Teknikode 4 jaren geleden
bovenliggende
commit
0badc6b3f9
1 gewijzigde bestanden met toevoegingen van 1 en 0 verwijderingen
  1. 1
    0
      Teknik/Areas/User/Views/User/ViewProfile.cshtml

+ 1
- 0
Teknik/Areas/User/Views/User/ViewProfile.cshtml Bestand weergeven

@@ -1,6 +1,7 @@
@model Teknik.Areas.Users.ViewModels.ProfileViewModel

@using Teknik.Utilities
@using Teknik.Utilities.Cryptography

<script>
var generateDeleteKeyURL = '@Url.SubRouteUrl("u", "Upload.GenerateDeleteKey")';

Laden…
Annuleren
Opslaan