Преглед на файлове

Fixed missing reference on profile page

pull/111/head
Teknikode преди 5 години
родител
ревизия
0badc6b3f9
  1. 1
      Teknik/Areas/User/Views/User/ViewProfile.cshtml

1
Teknik/Areas/User/Views/User/ViewProfile.cshtml

@ -1,6 +1,7 @@ @@ -1,6 +1,7 @@
@model Teknik.Areas.Users.ViewModels.ProfileViewModel
@using Teknik.Utilities
@using Teknik.Utilities.Cryptography
<script>
var generateDeleteKeyURL = '@Url.SubRouteUrl("u", "Upload.GenerateDeleteKey")';

Зареждане…
Отказ
Запис