Преглед на файлове

Added minBytesPerSecond to teknik web config

tags/3.0.0
Teknikode преди 4 години
родител
ревизия
026d3d6ce3
променени са 1 файла, в които са добавени 3 реда и са изтрити 0 реда
  1. 3
    0
      Teknik/Web.config

+ 3
- 0
Teknik/Web.config Целия файл

@@ -185,4 +185,7 @@
<add name="MySQL Data Provider" invariant="MySql.Data.MySqlClient" description=".Net Framework Data Provider for MySQL" type="MySql.Data.MySqlClient.MySqlClientFactory, MySql.Data, Version=6.9.9.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=c5687fc88969c44d" />
</DbProviderFactories>
</system.data>
<system.applicationHost>
<webLimits minBytesPerSecond="0" />
</system.applicationHost>
</configuration>

Loading…
Отказ
Запис