The next generation of the Teknik Services. Written in ASP.NET. https://www.teknik.io/
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.

31 rader
763 B

using Microsoft.Extensions.Logging;
using System;
using System.Collections.Concurrent;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using Teknik.Configuration;
namespace Teknik.Logging
{
public class LoggerProvider : ILoggerProvider
{
private readonly Config _config;
private readonly ConcurrentDictionary<string, Logger> _loggers = new ConcurrentDictionary<string, Logger>();
public LoggerProvider(Config config)
{
_config = config;
}
public ILogger CreateLogger(string categoryName)
{
return _loggers.GetOrAdd(categoryName, name => new Logger(name, _config));
}
public void Dispose()
{
_loggers.Clear();
}
}
}