The next generation of the Teknik Services. Written in ASP.NET. https://www.teknik.io/
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.

173 lines
5.7 KiB

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Threading;
using MySql.Data.MySqlClient;
namespace Teknik.MailService
{
public class MysqlDatabase
{
public event EventHandler<string> MysqlErrorEvent;
private bool Connected { get; set; }
private MySqlConnection Connection { get; set; }
private ReaderWriterLockSlim DatabaseLock { get; set; }
public MysqlDatabase(string server, string database, string username, string password, int port)
{
Connected = false;
Connection = null;
DatabaseLock = new ReaderWriterLockSlim();
Connect(server, database, username, password, port);
}
public List<Dictionary<string, object>> Query(string query, params object[] args)
{
List<Dictionary<string, object>> rows = new List<Dictionary<string, object>>();
if (Connected)
{
DatabaseLock.EnterWriteLock();
MySqlCommand cmd = PrepareQuery(query, args);
try
{
MySqlDataReader reader = cmd.ExecuteReader();
while (reader.Read())
{
Dictionary<string, object> row = new Dictionary<string, object>();
for (int i = 0; i < reader.FieldCount; i++)
{
row.Add(reader.GetName(i), reader.GetValue(i));
}
rows.Add(row);
}
reader.Close();
}
catch (MySqlException exception)
{
if (MysqlErrorEvent != null)
{
MysqlErrorEvent(this, exception.Message);
}
}
catch (Exception exception)
{
if (MysqlErrorEvent != null)
{
MysqlErrorEvent(this, exception.Message);
}
}
DatabaseLock.ExitWriteLock();
}
return rows;
}
public object ScalarQuery(string query, params object[] args)
{
if (Connected)
{
DatabaseLock.EnterWriteLock();
MySqlCommand cmd = PrepareQuery(query, args);
object result = null;
try
{
result = cmd.ExecuteScalar();
}
catch (MySqlException exception)
{
if (MysqlErrorEvent != null)
{
MysqlErrorEvent(this, exception.Message);
}
}
catch (Exception exception)
{
if (MysqlErrorEvent != null)
{
MysqlErrorEvent(this, exception.Message);
}
}
DatabaseLock.ExitWriteLock();
return result;
}
return null;
}
public void Execute(string query, params object[] args)
{
if (Connected)
{
DatabaseLock.EnterWriteLock();
MySqlCommand cmd = PrepareQuery(query, args);
try
{
int result = cmd.ExecuteNonQuery();
}
catch (MySqlException exception)
{
if (MysqlErrorEvent != null)
{
MysqlErrorEvent(this, exception.Message);
}
}
catch (Exception exception)
{
if (MysqlErrorEvent != null)
{
MysqlErrorEvent(this, exception.Message);
}
}
DatabaseLock.ExitWriteLock();
}
}
private void Connect(string server, string database, string username, string password, int port)
{
if (Connection == null)
{
if (!string.IsNullOrEmpty(server) && !string.IsNullOrEmpty(database) && !string.IsNullOrEmpty(username) && !string.IsNullOrEmpty(password))
{
string strCon = string.Format("Server={0}; database={1}; user={2}; password={3}; port={4}; charset=utf8; Allow Zero Datetime=true;", server, database, username, password, port);
Connection = new MySqlConnection(strCon);
try
{
Connection.Open();
Connected = true;
}
catch (MySqlException)
{
Connected = false;
}
}
}
}
private void Disconnect()
{
if (Connection != null && Connected)
{
Connected = false;
Connection.Close();
}
}
private MySqlCommand PrepareQuery(string query, object[] args)
{
if (Connected)
{
MySqlCommand cmd = new MySqlCommand();
cmd.Connection = Connection;
for (int i = 0; i < args.Length; i++)
{
string param = "{" + i + "}";
string paramName = "@DBVar_" + i;
query = query.Replace(param, paramName);
cmd.Parameters.AddWithValue(paramName, args[i]);
}
cmd.CommandText = query;
return cmd;
}
return null;
}
}
}