Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.

screenshot 254B

123456789
  1. #!/bin/sh
  2. dir=$(xdg-user-dir PICTURES)/screen
  3. [ -d "$dir" ] || mkdir -p "$dir"
  4. file=$(date +"%Y-%m-%d_%H:%M:%S").png
  5. path=$dir/$file
  6. if maim -u -s "$path"; then
  7. notify-send --icon "$path" "Screenshot saved" "$path"
  8. xclip -sel c -t image/png "$path"
  9. fi