1
0
Çatalla 0
25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.
 
 
 
 
 

3 satır
88 B

#!/bin/sh
[ "$(id -u)" = 0 ] || _sudo=sudo
[ $# = 2 ] && exec $_sudo dd if="$1" of="$2"