1
0
Forkuj 0
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 

3 wiersze
88 B

#!/bin/sh
[ "$(id -u)" = 0 ] || _sudo=sudo
[ $# = 2 ] && exec $_sudo dd if="$1" of="$2"