1
0
Çatalla 0
25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.
 
 
 
 
 

7 satır
128 B

[options]
browse=yes
max-depth=0
thumbnail-persistence=yes
hide-info-box=yes
lazy-load=yes
disable-backends=archive,archive_cbx