1
0
Förgrening 0
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
 
 
 
 
 

65 rader
1.2 KiB

use re
use git
use util
use timer
edit:rprompt-persistent = $true
edit:prompt-stale-threshold = 0.1
edit:rprompt-stale-transform = { put ⏳ }
edit:-prompt-eagerness = 5
pwd-limit = 20
max-dir-len = 1
basesym = ▲
if (or (has-env SSH_CLIENT) (has-env SSH_TTY)) {
basesym = ◆
}
fn sym {
o = (e = ?(getprojecticon))
if $e { put $o } else { put $basesym }
}
fn pwd {
tmp = (tilde-abbr $pwd)
if (or (< (count $tmp) $pwd-limit) (< $max-dir-len 1)) {
put $tmp
} else {
re:replace '(\.?[^/]{'$max-dir-len'})[^/]*/' '$1/' $tmp
}
}
fn git {
git:refresh-status
if (not-eq $git:branch '') {
if (not-eq $git:untracked 0) {
styled ' +'$git:untracked magenta
}
if (not-eq $git:dirty 0) {
styled ' ✎'$git:dirty red
}
if (not-eq $git:staged 0) {
styled ' ✓'$git:staged green
}
if (not-eq $git:ahead 0) {
styled ' ⇡'$git:ahead blue
}
if (not-eq $git:behind 0) {
styled ' ⇣'$git:behind blue
}
styled ' '$git:branch cyan
}
}
edit:prompt = {
put "\n "(sym)' '
styled (pwd)' ' cyan
}
edit:rprompt = {
if (not-eq $num-bg-jobs 0) {
put ' '$num-bg-jobs
}
put $timer:composed
git
}