1
0
Förgrening 0
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
 
 
 
 
 

65 rader
1.2 KiB

set -x PATH $HOME/.local/bin $HOME/.nimble/bin $PATH
set -x GPG_TTY (tty)
set fish_prompt_pwd_dir_length 1
set -U fish_greeting
set fish_color_error red
set fish_color_end red
set fish_color_comment yellow
set fish_color_quote yellow
set fish_color_command green
set fish_color_param cyan
set fish_color_operator cyan
set fish_color_redirection cyan
fish_vi_key_bindings
function ls
command exa --group-directories-first -s Name $argv
end
function xr
command sudo xbps-remove -R $argv
end
set default_sym
set insert_sym
set visual_sym
set replace_sym
function prompt_sym
if not test $status = 0
set_color red
end
if test "$fish_key_bindings" = "fish_vi_key_bindings"
or test "$fish_key_bindings" = "fish_hybrid_key_bindings"
switch $fish_bind_mode
case default
printf '%s' $default_sym
case insert
printf '%s' $insert_sym
case replace_one
printf '%s' $replace_sym
case visual
printf '%s' $visual_sym
end
end
set_color normal
end
function fish_mode_prompt
end
function fish_prompt
echo
printf " %s %s%s " (prompt_sym) (set_color cyan) (prompt_pwd)
end
function fish_right_prompt
printf "%s" (__fish_git_prompt)
end