1
0
Çatalla 0
25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.
 
 
 
 
 

10 satır
343 B

#!/usr/bin/env elvish
name = (cat ~/sns/mpwname)
t=""
if (eq 0 (count $args)) {
@sites=(cat (get-env XDG_CONFIG_HOME)/mpwc/$name.mpsites)
t=(echo &sep="\n" $@sites | rofi -dmenu -p 'Enter site: ' -width 20 -columns 1)
} else {
t=$args[0]
}
gpg2 -d -q ~/sns/password.gpg | mpwc -S -k max -n $name -s $t 2>/dev/null | xclip -sel c -r -l 1