1
0
Atdalīts 0
Nevar pievienot vairāk kā 25 tēmas Tēmai ir jāsākas ar burtu vai ciparu, tā var saturēt domu zīmes ('-') un var būt līdz 35 simboliem gara.
 
 
 
 
 

17 rindas
654 B

Cmnd_Alias XBPS_CMD = /usr/sbin/xbps-install, /usr/sbin/xbps-remove, /usr/sbin/xbps-reconfigure
Cmnd_Alias PACMAN_CMD = /bedrock/cross/bin/pacman
Cmnd_Alias EXCEPT_CMD = /usr/sbin/radeontop
Defaults env_keep += "HOME"
Defaults env_keep += "LANG LANGUAGE LINGUAS LC_* _XKB_CHARSET"
# Defaults env_keep += "XAPPLRESDIR XFILESEARCHPATH XUSERFILESEARCHPATH"
# Defaults env_keep += "QTDIR KDEDIR"
# Defaults env_keep += "XDG_SESSION_COOKIE"
# Defaults env_keep += "XMODIFIERS GTK_IM_MODULE QT_IM_MODULE QT_IM_SWITCHER"
Defaults timestamp_timeout = -1
root ALL=(ALL) ALL
%wheel ALL=(ALL) ALL
%wheel ALL=(ALL) NOPASSWD: EXCEPT_CMD
#includedir /etc/sudoers.d