2 Коміти (master)

Автор SHA1 Повідомлення Дата
  SolitudeSF e8847a5a91
Minor script changes. More agressive optimiztions for nim and xbps-src. Switch to polkit/elogind. 2 роки тому
  SolitudeSF feb214d97e
What 3 роки тому