Преглед на файлове

Actually consider fish. Fix setup. Erase all traces of emacs.

master
SolitudeSF преди 2 години
родител
ревизия
f69c80b9f6
No known key found for this signature in database
променени са 2 файла, в които са добавени 4 реда и са изтрити 2 реда
  1. 4
    1
      setup
  2. 0
    1
      sx.sh

+ 4
- 1
setup Целия файл

@@ -23,6 +23,7 @@ rofi
firefox
kitty
elvish
fish
kak (kakoune)
pqiv
mpv
@@ -69,7 +70,7 @@ for arg; do
pqiv)
_install $arg "$CONF/pqivrc";;
mpv)
_install $arg/mpv.conf "$CONF/mpv/mpv.conf"
_install $arg/mpv.conf "$CONF/mpv/mpv.conf";;
mpd)
_install $arg "$CONF/mpd/mpd.conf";;
ncmpcpp)
@@ -93,6 +94,8 @@ for arg; do
FF_CHROME=$FF_DIR/chrome
_install $arg/user.js "$FF_DIR/user.js"
_install $arg/userChrome.css "$FF_CHROME/userChrome.css";;
fish)
_install $arg/config.fish "$CONF/fish/config.fish";;
elvish)
_install $arg/rc.elv "$HOME/.elvish/rc.elv"
for i in "$arg"/lib/* ; do

+ 0
- 1
sx.sh Целия файл

@@ -7,7 +7,6 @@ mpd &
sxhkd &
devmon &
dunst &
emacs --daemon &
kbdd &
polybar -q main &
exec bspwm

Loading…
Отказ
Запис