Procházet zdrojové kódy

Consider fish

master
SolitudeSF před 2 roky
rodič
revize
35c8f9b31b
V databázi nebyl nalezen žádný známý klíč pro tento podpis
1 změnil soubory, kde provedl 65 přidání a 0 odebrání
  1. 65
    0
      fish/config.fish

+ 65
- 0
fish/config.fish Zobrazit soubor

@@ -0,0 +1,65 @@
set -x PATH $HOME/.local/bin $HOME/.nimble/bin $PATH
set -x GPG_TTY (tty)

set fish_prompt_pwd_dir_length 1
set -U fish_greeting

set fish_color_error red
set fish_color_end red
set fish_color_comment yellow
set fish_color_quote yellow
set fish_color_command green
set fish_color_param cyan
set fish_color_operator cyan
set fish_color_redirection cyan


fish_vi_key_bindings


function ls
command exa --group-directories-first -s Name $argv
end

function xr
command sudo xbps-remove -R $argv
end


set default_sym △
set insert_sym ▲
set visual_sym ▸
set replace_sym ◇

function prompt_sym
if not test $status = 0
set_color red
end
if test "$fish_key_bindings" = "fish_vi_key_bindings"
or test "$fish_key_bindings" = "fish_hybrid_key_bindings"
switch $fish_bind_mode
case default
printf '%s' $default_sym
case insert
printf '%s' $insert_sym
case replace_one
printf '%s' $replace_sym
case visual
printf '%s' $visual_sym
end
end
set_color normal
end

function fish_mode_prompt
end

function fish_prompt
echo
printf " %s %s%s " (prompt_sym) (set_color cyan) (prompt_pwd)
end

function fish_right_prompt
printf "%s" (__fish_git_prompt)
end


Načítá se…
Zrušit
Uložit