I-A-C преди 1 година
родител
ревизия
5309c4748b
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. 1
    1
      addon.xml

+ 1
- 1
addon.xml Целия файл

@@ -1,5 +1,5 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<addon id="script.module.lambdascrapers" name="Lambdascrapers Module" version="1.6.0" provider-name="I-A-C">
<addon id="script.module.lambdascrapers" name="Lambdascrapers Module" version="1.7.0" provider-name="I-A-C">
<requires>
<import addon="xbmc.python" version="2.1.0" />
<import addon="script.module.beautifulsoup4"/>

Loading…
Отказ
Запис