4 Ревизии (50665657d5a7525a52095bd554530addd69d4d28)
 

Автор SHA1 Съобщение Дата
  CanWePlsRapeTheShitOuttaPluralsight 50665657d5 Add 'requirements.txt' преди 1 година
  CanWePlsRapeTheShitOuttaPluralsight 9a98977f66 Add 'pluralsight.py' преди 1 година
  CanWePlsRapeTheShitOuttaPluralsight 5f77810461 Update 'README.md' преди 1 година
  CanWePlsRapeTheShitOuttaPluralsight 35ccb7a06a Initial commit преди 1 година