Преглед на файлове

Updated dependencies

master
CanWePlsRapeTheShitOuttaPluralsight преди 1 година
родител
ревизия
0d939c2edc
променени са 1 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 0 реда
  1. 2
    0
      requirements.txt

+ 2
- 0
requirements.txt Целия файл

@@ -4,6 +4,7 @@ beautifulsoup4==4.8.2
bs4==0.0.1
certifi==2019.11.28
chardet==3.0.4
click==7.1.1
cssselect==1.1.0
fake-useragent==0.1.11
idna==2.8
@@ -14,6 +15,7 @@ PyInstaller==3.6
pyperclip==1.7.0
pyppeteer==0.0.25
pyquery==1.4.1
PySocks==1.7.1
python-guerrillamail==0.2.0
requests==2.22.0
selenium==3.141.0

Loading…
Отказ
Запис