25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.
 
 
 

12 satır
341 B

#!/bin/bash
currentTrack="Calexil is listening to $title by $artist on $album"
while :
do
title=$(banshee --query-title | sed 's/title: //')
artist=$(banshee --query-artist | sed 's/artist: //')
album=$(banshee --query-album | sed 's/album: //')
echo "Calexil is listening to $title by $artist on $album"
sleep 6
done