3 Ревизии (7b39030736bee04d10a9758ed3287a1d96fd50a5)

Автор SHA1 Съобщение Дата
calexil 02d4409a47 stuff преди 4 години
calexil 4d93c9b35f now playing преди 4 години
JD 6224ee55f2 Add Heroku generated app.json преди 4 години