Преглед на файлове

make it work 7

tags/Beta0.1
calexil преди 3 години
родител
ревизия
da425a1140
променени са 2 файла, в които са добавени 3 реда и са изтрити 3 реда
  1. 2
    2
      bansheecheck.sh
  2. 1
    1
      bot.js

+ 2
- 2
bansheecheck.sh Целия файл

@@ -9,8 +9,8 @@ do
album=$(banshee --query-album | sed 's/album: //')
track="Calexil is listening to $title by $artist on $album"
echo "Calexil is listening to $title by $artist on $album"
if $currentTrack != $track
$currentTrack = $track
if $currentTrack != "$track"
currentTrack=$track
curl --data "trackName=$currentTrack" https://bansheebot.herokuapp.com/endpoint
sleep 15
then

+ 1
- 1
bot.js Целия файл

@@ -13,7 +13,7 @@ app.listen(process.env.PORT, () => console.log(`App listening on port ${process.
app.post('/endpoint', (req, res) => {
let trackName = req.body.trackName;
res.send('Track received!');
console.log(`Track: ${trackName}`)
console.log(`${trackName}`)
});

const responseObject = {

Loading…
Отказ
Запис