Преглед на файлове

initial structure

tags/Beta0.1
calexil преди 3 години
родител
ревизия
b51ded21d0
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. 1
    1
      README.md

+ 1
- 1
README.md Целия файл

@@ -1,2 +1,2 @@
# BansheeBot
A simple bot that reads the song info from the current track in Banshee media player and displays it as your status.
A simple bot that reads the song info from the current track in Banshee media player and displays it as your Discord status.

Loading…
Отказ
Запис