Преглед на файлове

codefactorio

tags/Beta0.1
calexil преди 3 години
родител
ревизия
b1028d626a
променени са 1 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 0 реда
  1. 2
    0
      README.md

+ 2
- 0
README.md Целия файл

@@ -1,4 +1,6 @@
# BansheeBot
[![CodeFactor](https://www.codefactor.io/repository/github/calexil/bansheebot/badge)](https://www.codefactor.io/repository/github/calexil/bansheebot)

A simple bot that reads the song info from the current track in Banshee media player and displays it as your Discord status.

Work in progress

Loading…
Отказ
Запис