Преглед на файлове

make it work2

tags/Beta0.1
calexil преди 3 години
родител
ревизия
a4a4172f5c
променени са 2 файла, в които са добавени 15 реда и са изтрити 2 реда
  1. 2
    2
      package.json
  2. 13
    0
      package.json~

+ 2
- 2
package.json Целия файл

@@ -1,6 +1,6 @@
{
"name": "Test",
"description": "Test",
"name": "BansheeBot",
"description": "BansheeBot",
"version": "0.0.0",
"main": "bot.js",
"scripts": {

+ 13
- 0
package.json~ Целия файл

@@ -0,0 +1,13 @@
{
"name": "Test",
"description": "Test",
"version": "0.0.0",
"main": "bot.js",
"scripts": {
"start": "node bot.js"
},
"dependencies": {
"discord.js": "11.1.0",
"request": "2.81.0"
}
}

Loading…
Отказ
Запис