calexil преди 3 години
родител
ревизия
8ea259192b
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 2 реда
  1. 1
    2
      README.md

+ 1
- 2
README.md Целия файл

@@ -1,5 +1,4 @@
# BansheeBot
[![CodeFactor](https://www.codefactor.io/repository/github/calexil/bansheebot/badge)](https://www.codefactor.io/repository/github/calexil/bansheebot) [![Build Status](https://travis-ci.org/calexil/BansheeBot.svg?branch=master)](https://travis-ci.org/calexil/BansheeBot)
# BansheeBot [![CodeFactor](https://www.codefactor.io/repository/github/calexil/bansheebot/badge)](https://www.codefactor.io/repository/github/calexil/bansheebot) [![Build Status](https://travis-ci.org/calexil/BansheeBot.svg?branch=master)](https://travis-ci.org/calexil/BansheeBot)

A simple bot that reads the song info from the current track in Banshee media player and displays it in a Discord channel.


Loading…
Отказ
Запис