calexil преди 4 години
родител
ревизия
512da26ce6
променени са 1 файла, в които са добавени 5 реда и са изтрити 5 реда
  1. 5
    5
      Commands.md

+ 5
- 5
Commands.md Целия файл

@@ -1,18 +1,18 @@
## Commands

You say: **ping**
I say: **pong**
I say: *pong*

You say: **test**
I say: **it worked...**
I say: *it worked...*

You say: **best girl, best girl? best grill, best grill?**
I say: **Big Band...**
I say: *Big Band...*

You say: **hi**
I say: **hello there, you can see my commands here: https://github.com/calexil/BansheeBot/blob/master/Commands.md**
I say: *hello there, you can see my commands here: https://github.com/calexil/BansheeBot/blob/master/Commands.md*

You say: **commands**
I say: **you can see my commands here: https://github.com/calexil/BansheeBot/blob/master/Commands.md**
I say: *you can see my commands here: https://github.com/calexil/BansheeBot/blob/master/Commands.md*Loading…
Отказ
Запис