Преглед на файлове

make it work 9

tags/Beta0.1
calexil преди 3 години
родител
ревизия
32de2657bf
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. 1
    1
      Procfile

+ 1
- 1
Procfile Целия файл

@@ -1 +1 @@
worker: node bot.js npm start
worker: node bot.js

Loading…
Отказ
Запис