Przeglądaj źródła

banshee listener

tags/Beta0.1
calexil 3 lat temu
rodzic
commit
306feb011c
1 zmienionych plików z 12 dodań i 0 usunięć
  1. 12
    0
      bansheecheck.sh

+ 12
- 0
bansheecheck.sh Wyświetl plik

@@ -0,0 +1,12 @@
#!/bin/bash

currentTrack="Calexil is listening to $title by $artist on $album"

while :
do
title=$(banshee --query-title | sed 's/title: //')
artist=$(banshee --query-artist | sed 's/artist: //')
album=$(banshee --query-album | sed 's/album: //')
echo "Calexil is listening to $title by $artist on $album"
sleep 6
done

Ładowanie…
Anuluj
Zapisz