Преглед на файлове

last.fm revert

tags/Beta0.1
calexil преди 3 години
родител
ревизия
1031b5a708
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. 1
    1
      package.json

+ 1
- 1
package.json Целия файл

@@ -4,7 +4,7 @@
"version": "0.0.0",
"main": "bot.js",
"scripts": {
"start": "node now-playing-bot.js"
"start": "node bot.js"
},
"dependencies": {
"discord.js": "11.1.0",

Loading…
Отказ
Запис