Преглед на файлове

Update README.md

tags/Beta0.1
JD преди 3 години
родител
ревизия
07c86233aa
No account linked to committer's email address
променени са 1 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 2 реда
  1. 2
    2
      README.md

+ 2
- 2
README.md Целия файл

@@ -1,5 +1,5 @@
# BansheeBot [![CodeFactor](https://www.codefactor.io/repository/github/calexil/bansheebot/badge)](https://www.codefactor.io/repository/github/calexil/bansheebot) [![Build Status](https://travis-ci.org/calexil/BansheeBot.svg?branch=master)](https://travis-ci.org/calexil/BansheeBot)
[![icon](https://u.teknik.io/znQBF.png)]
# ![icon](https://u.teknik.io/znQBF.png) BansheeBot [![CodeFactor](https://www.codefactor.io/repository/github/calexil/bansheebot/badge)](https://www.codefactor.io/repository/github/calexil/bansheebot) [![Build Status](https://travis-ci.org/calexil/BansheeBot.svg?branch=master)](https://travis-ci.org/calexil/BansheeBot)
![icon](https://u.teknik.io/znQBF.png)

A simple bot that reads the song info from the current track in Banshee media player and displays it in a Discord channel.


Loading…
Отказ
Запис