8 Ревизии (master)

Автор SHA1 Съобщение Дата
  SHI c93b275591 Rename all преди 2 години
  Wladimir J. van der Laan 1e0d6e91c5
tx: Update transifex slug for 0.16 преди 2 години
  Wladimir J. van der Laan 1d2d67692c
qt: Set transifex slug to 0.14 преди 3 години
  Wladimir J. van der Laan 9a227e95bb
tx: change slug to `bitcoin.qt-translation-013x` преди 4 години
  Wladimir J. van der Laan 02a95be977
qt: translation update prior to opening 0.12 translations преди 4 години
  Wladimir J. van der Laan 90c37bc16c
Change transifex slug to `translation-011x` преди 5 години
  Wladimir J. van der Laan 8b4616bab3
qt: Change transifex slug to new resource for 0.10.x преди 6 години
  Wladimir J. van der Laan 58c01a376d qt: add transifex configuration file преди 6 години