Преглед на файлове

Added XML syntax highlighting

tags/v0.15.1
himynameismartin преди 6 години
родител
ревизия
fb51e28227
променени са 1 файла, в които са добавени 6 реда и са изтрити 4 реда
  1. 6
    4
      doc/translation_process.md

+ 6
- 4
doc/translation_process.md Целия файл

@@ -17,10 +17,12 @@ automated.
This file must be updated whenever a new translation is added. Please note that
files must end with `.qm`, not `.ts`.

<qresource prefix="/translations">
<file alias="en">locale/bitcoin_en.qm</file>
...
</qresource>
```xml
<qresource prefix="/translations">
<file alias="en">locale/bitcoin_en.qm</file>
...
</qresource>
```

### src/qt/locale/


Loading…
Отказ
Запис