Przeglądaj źródła

Fix heading in README.md

tags/v0.15.1
Wladimir J. van der Laan 7 lat temu
rodzic
commit
c8af33aa75
No account linked to committer's email address
1 zmienionych plików z 1 dodań i 1 usunięć
  1. 1
    1
      README.md

+ 1
- 1
README.md Wyświetl plik

@@ -1,5 +1,5 @@
Bitcoin Core integration/staging tree
================================
=====================================

http://www.bitcoin.org


Ładowanie…
Anuluj
Zapisz