Преглед на файлове

Fix heading in README.md

tags/v0.15.1
Wladimir J. van der Laan преди 7 години
родител
ревизия
c8af33aa75
No account linked to committer's email address
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. 1
    1
      README.md

+ 1
- 1
README.md Целия файл

@@ -1,5 +1,5 @@
Bitcoin Core integration/staging tree
================================
=====================================

http://www.bitcoin.org


Loading…
Отказ
Запис