Bläddra i källkod

Make boost::multi_index comparators const

GitHub-Pull: #11847
Rebased-From: 1ec0c0a
tags/v0.15.1
Suhas Daftuar 3 år sedan
förälder
incheckning
ad8393634a
Inget konto är kopplat till bidragsgivarens mejladress
2 ändrade filer med 7 tillägg och 7 borttagningar
  1. 2
    2
      src/miner.h
  2. 5
    5
      src/txmempool.h

+ 2
- 2
src/miner.h Visa fil

@@ -71,7 +71,7 @@ struct modifiedentry_iter {
// except operating on CTxMemPoolModifiedEntry.
// TODO: refactor to avoid duplication of this logic.
struct CompareModifiedEntry {
bool operator()(const CTxMemPoolModifiedEntry &a, const CTxMemPoolModifiedEntry &b)
bool operator()(const CTxMemPoolModifiedEntry &a, const CTxMemPoolModifiedEntry &b) const
{
double f1 = (double)a.nModFeesWithAncestors * b.nSizeWithAncestors;
double f2 = (double)b.nModFeesWithAncestors * a.nSizeWithAncestors;
@@ -86,7 +86,7 @@ struct CompareModifiedEntry {
// This is sufficient to sort an ancestor package in an order that is valid
// to appear in a block.
struct CompareTxIterByAncestorCount {
bool operator()(const CTxMemPool::txiter &a, const CTxMemPool::txiter &b)
bool operator()(const CTxMemPool::txiter &a, const CTxMemPool::txiter &b) const
{
if (a->GetCountWithAncestors() != b->GetCountWithAncestors())
return a->GetCountWithAncestors() < b->GetCountWithAncestors();

+ 5
- 5
src/txmempool.h Visa fil

@@ -207,7 +207,7 @@ struct mempoolentry_txid
class CompareTxMemPoolEntryByDescendantScore
{
public:
bool operator()(const CTxMemPoolEntry& a, const CTxMemPoolEntry& b)
bool operator()(const CTxMemPoolEntry& a, const CTxMemPoolEntry& b) const
{
bool fUseADescendants = UseDescendantScore(a);
bool fUseBDescendants = UseDescendantScore(b);
@@ -229,7 +229,7 @@ public:
}

// Calculate which score to use for an entry (avoiding division).
bool UseDescendantScore(const CTxMemPoolEntry &a)
bool UseDescendantScore(const CTxMemPoolEntry &a) const
{
double f1 = (double)a.GetModifiedFee() * a.GetSizeWithDescendants();
double f2 = (double)a.GetModFeesWithDescendants() * a.GetTxSize();
@@ -244,7 +244,7 @@ public:
class CompareTxMemPoolEntryByScore
{
public:
bool operator()(const CTxMemPoolEntry& a, const CTxMemPoolEntry& b)
bool operator()(const CTxMemPoolEntry& a, const CTxMemPoolEntry& b) const
{
double f1 = (double)a.GetModifiedFee() * b.GetTxSize();
double f2 = (double)b.GetModifiedFee() * a.GetTxSize();
@@ -258,7 +258,7 @@ public:
class CompareTxMemPoolEntryByEntryTime
{
public:
bool operator()(const CTxMemPoolEntry& a, const CTxMemPoolEntry& b)
bool operator()(const CTxMemPoolEntry& a, const CTxMemPoolEntry& b) const
{
return a.GetTime() < b.GetTime();
}
@@ -267,7 +267,7 @@ public:
class CompareTxMemPoolEntryByAncestorFee
{
public:
bool operator()(const CTxMemPoolEntry& a, const CTxMemPoolEntry& b)
bool operator()(const CTxMemPoolEntry& a, const CTxMemPoolEntry& b) const
{
double aFees = a.GetModFeesWithAncestors();
double aSize = a.GetSizeWithAncestors();

Laddar…
Avbryt
Spara