Преглед на файлове

tx: change slug to `bitcoin.qt-translation-013x`

Fetch the 0.13 translations, not the 0.12 translations.
tags/v0.15.1
Wladimir J. van der Laan преди 3 години
родител
ревизия
9a227e95bb
No account linked to committer's email address
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. 1
    1
      .tx/config

+ 1
- 1
.tx/config Целия файл

@@ -1,7 +1,7 @@
[main]
host = https://www.transifex.com

[bitcoin.qt-translation-012x]
[bitcoin.qt-translation-013x]
file_filter = src/qt/locale/bitcoin_<lang>.ts
source_file = src/qt/locale/bitcoin_en.ts
source_lang = en

Loading…
Отказ
Запис