Pārlūkot izejas kodu

Package git-core has been renamed to git

pull/177/head
MarcoFalke pirms 3 gadiem
vecāks
revīzija
faa2dc2c2c
Revīzijas autora e-pasta adrese nav piesaistīta nevienam kontam
2 mainītis faili ar 2 papildinājumiem un 2 dzēšanām
  1. 1
    1
      Vagrantfile
  2. 1
    1
      bin/make-base-vm

+ 1
- 1
Vagrantfile Parādīt failu

@@ -5,7 +5,7 @@ set -eu

sudo apt-get update -y
sudo apt-get upgrade -y
sudo apt-get install -y autoconf2.13 automake build-essential bsdmainutils faketime g++ g++-mingw-w64 git-core libqt4-dev libtool libz-dev mingw-w64 nsis pciutils pkg-config psmisc subversion unzip zip
sudo apt-get install -y autoconf2.13 automake build-essential bsdmainutils faketime g++ g++-mingw-w64 git libqt4-dev libtool libz-dev mingw-w64 nsis pciutils pkg-config psmisc subversion unzip zip

echo "ok"


+ 1
- 1
bin/make-base-vm Parādīt failu

@@ -117,7 +117,7 @@ if [ $DISTRO = "debian" ]; then
LOCALE_PKG=locales
fi

addpkg=pciutils,build-essential,git-core,subversion,$LOCALE_PKG,wget,lsb-release
addpkg=pciutils,build-essential,git,subversion,$LOCALE_PKG,wget,lsb-release

if [ $DISTRO = "ubuntu" ]; then
# Need comma at end to work around an issue with apt for Debian <= Wheezy regarding empty strings

Notiek ielāde…
Atcelt
Saglabāt