Преглед на файлове

Need jquery/bootstrap.js temporarily for dropdown menu

merge-requests/1/head
Vincent Canfield преди 4 години
родител
ревизия
288cb4840d
променени са 3 файла, в които са добавени 14 реда и са изтрити 1 реда
 1. 7
  0
    public/js/bootstrap.js
 2. 4
  0
    public/js/jquery.js
 3. 3
  1
    resources/views/app.blade.php

+ 7
- 0
public/js/bootstrap.js
Файловите разлики са ограничени, защото са твърде много
Целия файл


+ 4
- 0
public/js/jquery.js
Файловите разлики са ограничени, защото са твърде много
Целия файл


+ 3
- 1
resources/views/app.blade.php Целия файл

@@ -78,7 +78,9 @@
</div>
</div>
</div>
</div>
<script src='/js/jquery.js'></script>
<script src='/js/bootstrap.js'></script>
</body>
</html>

Loading…
Отказ
Запис