Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
John ShaggyTwoDope Jenkins f0a810f73d lazy update 5 år sedan
clireddit @ fb8de089eb fired drew 5 år sedan
icons fired drew 5 år sedan
src lazy update 5 år sedan
.xkcd.url lazy update 5 år sedan
6.sh fired drew 5 år sedan
8chan lazy update 5 år sedan
README.md funk 5 år sedan
SDL-Test fired drew 5 år sedan
VisualBoyAdvance fired drew 5 år sedan
VisualBoyAdvance.cfg fired drew 5 år sedan
alonetraytoggle.sh fired drew 5 år sedan
animecount lazy update 5 år sedan
anony2.sh lazy update 5 år sedan
archive fired drew 5 år sedan
archlinuxinfo lazy update 5 år sedan
archlinuxinfo2 lazy update 5 år sedan
archofflinewikisearch.sh I cannot believe that it took this long to write a test for this. 5 år sedan
aurinfo lazy update 5 år sedan
aurthing lazy update 5 år sedan
avitomp4.sh lazy update 5 år sedan
backup lazy update 5 år sedan
backup-arch fired drew 5 år sedan
backupx fired drew 5 år sedan
bar_vol.sh lazy update 5 år sedan
barmk.sh fired drew 5 år sedan
binupdate lazy update 5 år sedan
bl fired drew 5 år sedan
buffquote lazy update 5 år sedan
burn fired drew 5 år sedan
cabal-up fired drew 5 år sedan
calc fired drew 5 år sedan
cbr2cbz lazy update 5 år sedan
chat fired drew 5 år sedan
cliweather fired drew 5 år sedan
conkydzen.sh fired drew 5 år sedan
conkyi3bar.sh fired drew 5 år sedan
convertvideosavitomkv lazy update 5 år sedan
cpu fired drew 5 år sedan
cpubar fired drew 5 år sedan
dbar fired drew 5 år sedan
dirmailcheck.sh fired drew 5 år sedan
dna.sh fired drew 5 år sedan
dosy2unix_ctrl_L lazy update 5 år sedan
dosy2unix_ctrl_Y lazy update 5 år sedan
dosy2unix_ctrl_b lazy update 5 år sedan
dosy2unix_ctrl_m lazy update 5 år sedan
dosy2unix_ctrl_n lazy update 5 år sedan
dosy2unix_ctrl_ultra lazy update 5 år sedan
dosy2unix_ctrl_upthing lazy update 5 år sedan
dosy2unix_ctrl_upthingdouble lazy update 5 år sedan
dosy2unix_ctrl_z lazy update 5 år sedan
drandr.rb lazy update 5 år sedan
dropboxdoom lazy update 5 år sedan
dzen_calendar.sh fired drew 5 år sedan
epub lazy update 5 år sedan
filemanager lazy update 5 år sedan
gamelauncher lazy update 5 år sedan
gcccpuopt lazy update 5 år sedan
gcontacts fired drew 5 år sedan
gensetup fired drew 5 år sedan
getnetrc fired drew 5 år sedan
gh-read fired drew 5 år sedan
gifcast fired drew 5 år sedan
girl.sh lazy update 5 år sedan
glyphs fired drew 5 år sedan
gmailmail.sh fired drew 5 år sedan
gooblebook.sh lazy update 5 år sedan
handle-acpi fired drew 5 år sedan
hashbang.sh lazy update 5 år sedan
hb fired drew 5 år sedan
hdist fired drew 5 år sedan
hdocs fired drew 5 år sedan
hi-setup fired drew 5 år sedan
hs-ctags fired drew 5 år sedan
html2txt.sh lazy update 5 år sedan
icdiff fired drew 5 år sedan
ideas fired drew 5 år sedan
img fired drew 5 år sedan
imgt fired drew 5 år sedan
imgur.sh fired drew 5 år sedan
imgurup fired drew 5 år sedan
inotify-daemon lazy update 5 år sedan
irc lazy update 5 år sedan
iso fired drew 5 år sedan
kali.sh lazy update 5 år sedan
localcheck fired drew 5 år sedan
mail fired drew 5 år sedan
mail-notify fired drew 5 år sedan
mailnotify.sh lazy update 5 år sedan
mailrun.sh fired drew 5 år sedan
mailupdate lazy update 5 år sedan
make-thumb.sh lazy update 5 år sedan
markallread lazy update 5 år sedan
mega-dl.sh lazy update 5 år sedan
memory fired drew 5 år sedan
menu fired drew 5 år sedan
mp3-cleanup fired drew 5 år sedan
mp4tomp3.sh lazy update 5 år sedan
mpd-launcher fired drew 5 år sedan
music lazy update 5 år sedan
nmixer fired drew 5 år sedan
offlineimap-notify.sh fired drew 5 år sedan
oggtomp3 lazy update 5 år sedan
opandoc fired drew 5 år sedan
osb fired drew 5 år sedan
osdinfo.sh fired drew 5 år sedan
osdmixer lazy update 5 år sedan
osn fired drew 5 år sedan
pacinfo lazy update 5 år sedan
packsize.sh fired drew 5 år sedan
pacman-mirror-update fired drew 5 år sedan
pacnews fired drew 5 år sedan
pacprune fired drew 5 år sedan
panel_bar fired drew 5 år sedan
pbar fired drew 5 år sedan
pipes.sh fired drew 5 år sedan
podcasts lazy update 5 år sedan
podcastsdl lazy update 5 år sedan
pomf fired drew 5 år sedan
ppkgbuild fired drew 5 år sedan
pubreader lazy update 5 år sedan
pulsevolumecheck.sh fired drew 5 år sedan
push fired drew 5 år sedan
radio fired drew 5 år sedan
randompass fired drew 5 år sedan
read-github-notification fired drew 5 år sedan
readlater.sh fired drew 5 år sedan
readlaterprompt fired drew 5 år sedan
reddit lazy update 5 år sedan
reddit.sh fired drew 5 år sedan
rename.sh lazy update 5 år sedan
rename_dot_zip_to_cbz lazy update 5 år sedan
repeater fired drew 5 år sedan
restore fired drew 5 år sedan
rss lazy update 5 år sedan
rssadd.sh fired drew 5 år sedan
rtorrent-magnet fired drew 5 år sedan
rtuptime fix 5 år sedan
runx fired drew 5 år sedan
scribd_download.sh lazy update 5 år sedan
shaggyinfo fired drew 5 år sedan
shaggystatus fired drew 5 år sedan
share fired drew 5 år sedan
showinfo fired drew 5 år sedan
sortanime fix 5 år sedan
sortfiles fix 5 år sedan
sorttorrents fix 5 år sedan
space.sh fired drew 5 år sedan
space_dapp fired drew 5 år sedan
speed-wmfs.sh fired drew 5 år sedan
sprunge fired drew 5 år sedan
sshot fired drew 5 år sedan
stagnetwork.sh lazy update 5 år sedan
sxivviewer fired drew 5 år sedan
sys-email fired drew 5 år sedan
syscat fired drew 5 år sedan
sysmon.sh fired drew 5 år sedan
sysupdates lazy update 5 år sedan
teknikmail.sh fired drew 5 år sedan
teknikpaste.sh fired drew 5 år sedan
teknikupload.sh fired drew 5 år sedan
termage lazy update 5 år sedan
termcolors fired drew 5 år sedan
timepop lazy update 5 år sedan
todogitsync fired drew 5 år sedan
translate fired drew 5 år sedan
tree.sh lazy update 5 år sedan
tube.sh fired drew 5 år sedan
tuxalarm.sh lazy update 5 år sedan
txt2pdf lazy update 5 år sedan
unreadrss fired drew 5 år sedan
update-htpc fired drew 5 år sedan
updatecalcurse lazy update 5 år sedan
updatehosts fired drew 5 år sedan
url-unshorten fired drew 5 år sedan
vba-over.ini fired drew 5 år sedan
veetlempv.sh fired drew 5 år sedan
weather2x fired drew 5 år sedan
weather9000 lazy update 5 år sedan
xdg-openhack fired drew 5 år sedan
xgif fired drew 5 år sedan
xkcd lazy update 5 år sedan
ydl fired drew 5 år sedan
youtube-mp3 fired drew 5 år sedan
ys fired drew 5 år sedan

README.md

  • Created: Sun 21 Dec 2014 02:22:48 PM PST
  • Last Modified: Sun 21 Dec 2014 02:30:59 PM PST

Series of scripts and small programs for fun or useful things.