Ви не можете вибрати більше 25 тем Теми мають розпочинатися з літери або цифри, можуть містити дефіси (-) і не повинні перевищувати 35 символів.

12345678910
  1. #!/bin/bash
  2. xdef="$HOME/.colors/zbro"
  3. colors=( $( sed -re '/^!/d; /^$/d; /^#/d; s/(\*color)([0-9]):/\10\2:/g;' $xdef | grep 'color[01][0-9]:' | sort | sed 's/^.*: *//g' ) )
  4. echo
  5. for i in {0..7}; do echo -en "\e[$((30+$i))m ${colors[i]} \u2588\u2588 \e[0m"; done
  6. echo
  7. for i in {8..15}; do echo -en "\e[1;$((22+$i))m ${colors[i]} \u2588\u2588 \e[0m"; done
  8. echo -e "\n"