Procházet zdrojové kódy

lazy update

master
John ShaggyTwoDope Jenkins před 5 roky
rodič
revize
f754667bea
2 změnil soubory, kde provedl 12 přidání a 4 odebrání
  1. 6
    3
      mailnotify.sh
  2. 6
    1
      xkcd.sh

+ 6
- 3
mailnotify.sh Zobrazit soubor

@@ -1,6 +1,9 @@
#!/usr/bin/bash


#!/usr/bin/env bash
# AUTHOR: shaggy
# FILE: mailnotify.sh
# ROLE: TODO (some explanation)
# CREATED: 2014-12-21 18:17:0
# MODIFIED: 2014-12-21 19:14:43

#count teknik mail for every maildir
maildirtek="$HOME/Maildir/teknik/INBOX/new/"

+ 6
- 1
xkcd.sh Zobrazit soubor

@@ -1,4 +1,9 @@
#!/bin/bash
#!/usr/bin/env bash
# AUTHOR: shaggy
# FILE: xkcd.sh
# ROLE: TODO (some explanation)
# CREATED: 2014-12-21 18:17:01
# MODIFIED: 2014-12-21 19:17:14
Načítá se…
Zrušit
Uložit